MatadorBV Deutschland MatadorBV France MatadorBV Poland MatadorBV Netherlands Matador BV Great Britain

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan onze website (hierna te noemen "de site") is het misschien mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder te noemen 'de informatie') op de site onvolledig of onjuist zijn.
De informatie op de site wordt regelmatig herzien en wijzigingen kunnen worden aangebracht ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving.

We kunnen niet garanderen dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of veiligheid met betrekking tot de betrouwbaarheid en / of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en / of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en / of de informatie te kunnen raadplegen. We kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van de resultaten van het bezoeken van onze site of de sites waarnaar verwezen kan worden.

Bezoekers zijn niet toegestaan ​​om zonder onze toestemming publicaties, beschermd door auteursrecht of andere informatie op deze website, openbaar maken of verveelvoudigen. Dit omvat ook de weergave van informatie en / of delen daarvan door middel van publicatie in een elektronisch (computer) netwerk.